Personvernserklæring

Dato: 03/09/2019

ICO registreringsnummer: Z2282125


1. Innledning

Pod Point Limited har forpliktet seg til å ivareta personvernet til de besøkende på vårt nettsted, våre app-brukere og tjenestebrukere. Ved å bruke vårt nettsted og godta disse retningslinjene, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene.

Du kan angi om du ønsker å motta direkte markedsføring fra oss, og du kan trekke tilbake ditt samtykke og stoppe abonnementet ved å klikke på «unsubscribe» [stopp abonnement] i bunnteksten på e-postene vi sender.

Du bør ikke sende andres personopplysninger til oss med mindre vi ber deg om å gjøre det.

2. Hvordan vi bruker dataene dine

Vi behandler flere typer personopplysninger, for å administrere vår virksomhet og våre tjenester og/eller oppfylle vår kontrakt med deg. De ulike kategoriene av data som vi behandler, grunnene til at vi behandler dem og vårt rettslige grunnlag beskrives nedenfor:

Type dataFormålType data/kildeRettslig grunnlag for behandling
Bruksdata for nettsted og tjenesterÅ gjøre det mulig for oss å forbedre vårt nettsted, vår app og våre tjenester slik at de passer bedre til ditt behov.IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, referansekilde, besøkets lengde, sidevisninger og navigasjon på nettsidene, tidspunkter, hyppighet og mønster for ditt bruk av tjenesten som er innsamlet av våre analysesporingssystemer, som sporer adferden til kunder i mobilappen og på nettsiden for å fastslå fremgangen til funksjoner og oppsett slik at forbedringer kan gjøres. Data om energibruk (en energimåling for husholdningen samlet ved fem minutters intervaller fra Pod Point klemmemåler).
 1. Våre legitime interesser i å forbedre vår nettside, og våre produkter og tjenester.
 2. Ved behandling av dine data om ditt energibruk, ditt samtykke.
Konto- og tjenestedataÅ gjøre det mulig for oss å drive et sikkert nettsted og en sikker app, og levere de tjenester du forventer og ønsker fra oss, basert på vår kontakt med deg eller din arbeidsgiver.

Dessuten å ta sikkerhetskopier av databaser og å kommunisere med deg.
Navn, adresse, e-post, telefonnummer, brukernavn, passord, signatur, registreringsnummer for kjøretøy, VIN-nummer (ID-nummer på ditt kjøretøy, som sitter på understellet), MPAN-nummer (serienummer for hvert Pod Point ladepunkt), IP-adresse, MAC-adresse (ID for enheten som du bruker for å få tilgang til vårt nettsted, vår app eller våre tjenester) data om energibruk og kontonummer.

Vi får denne informasjonen fra deg, eller arbeidsgiveren din kan også gi opplysninger dersom de har en konto hos oss, det vil si din forretningsadresse, e-post, telefon, førerkortopplysninger, jobbtittel og arbeidsgivers navn.

Hvis du bruker appen kan dataene omfatte ID for din mobilenhet, kontonavn og passord.
 1. Våre legitime interesser i å forvalte våre produkter og tjenester på en korrekt og sikker måte.
 2. Oppfyllelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din.
 3. Ved behandling av data om ditt energibruk, ditt samtykke.
 4. Våre legitime interesser i å bygge et sterkt samarbeidsforhold med våre kunder.
PubliseringsdataÅ gjøre det mulig for oss å offentliggjøre informasjon som du legger inn på vårt nettsted eller vår app.Informasjon som du legger inn på vårt nettsted, vår app eller gjennom våre tjenester.
 1. Ditt samtykke (ved å legge ut informasjon, vet du at den vil bli publisert).
 2. Våre legitime interesser i å bruke tilbakemeldinger fra kunder til å promotere våre produkter og tjenester.
ForespørselsdataÅ tilby, markedsføre og selge relevante tjenester til deg.Alle data du angir i din forespørsel.
 1. Ditt samtykke - hvis du kontakter oss, samtykker du til at vi bruker opplysningene du oppgir for å svare.
TransaksjonsdataÅ gjøre det mulig for oss å behandle dine kjøp, og føre korrekte registreringer.Dine kontaktopplysninger, kortopplysninger og transaksjonsopplysninger.
 1. Oppfyllelse av en kontrakt med deg.
 2. Våre legitime interesser i å sikre at våre økonomiske transaksjoner med kunder administreres effektivt.
VarslingsdataÅ sende e-post eller nyhetsbrev som du abonnerer på.Dine kontaktopplysninger.
 1. Ditt samtykke. Du har enten utrykkelig samtykket i å motta e-post fra oss, eller ikke valgt bort å bli kontaktet ved gjennomføringen av et kjøp fra vårt produktsortiment på nett.
 2. Våre legitime forretningsinteresser – hvis du er bedriftskunde, er det i vår interesse å kunne markedsføre og promotere våre produkter til deg.
KorrespondansedataÅ kommunisere med deg og føre korrekte registreringer.Kommunikasjonens innhold og tilknyttede metadata (hvis kommunikasjonen skjer via kontaktskjemaet på vårt nettsted).
 1. Våre legitime interesser.

Vi kan også behandle og gi ut dine data identifisert i disse retningslinjene, for å beskytte dine, våre eller andre personers juridiske rettigheter. Dette er fordi vi har legitime forretningsinteresser i å:

 • Fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav, i retten eller ved å inngå forlik.
 • Skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, styre risiko eller innhente faglige råd, for å kunne beskytte vår virksomhet mot risiko.
 • Overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt, eller for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser.

3. Oppgi dine personopplysninger til andre

Vi kan gi dine personopplysninger til medlemmer av vårt konsern (dette betyr våre datterselskaper og vårt holdingselskap).

Vi kan informere om personopplysninger, ved behov for innsyn, til:

 • Våre forsikringsselskaper og profesjonelle rådgivere.
 • Våre installatører og driftsteam, som kan være underleverandører, for å gjøre det mulig for dem å installere det utstyret du trenger for å bruke våre tjenester. Våre installatører kan også overføre dine konto- og tjenestedata til oss for å aktivere Pod Point installasjonstjenester og garanti. Installatører kan også behandle persondata på egne vegne. Se installatørens egen personvernerklæring for detaljer.
 • Vår betalingstjenesteleverandør Stripe Payments Europe Ltd, for å gjøre det mulig for dem å behandle dine betalinger. Dataene er begrenset til transaksjonsdata og brukes til å behandle eller refundere betalinger og for å håndtere klager og forespørsler. Du finner mer informasjon her: https://stripe.com/gb/privacy
 • Våre IT-tjenesteleverandører som vi lisensierer teknologi fra. Dette gjør at vi kan utføre viktige forretningsoperasjoner.
 • Alle organisasjoner eller offentlig virksomhet som kan tilby finansiering eller tilskudd til deg i forbindelse med de tjenestene vi leverer.
 • Tilknyttede selskaper eller partnere du har samtykket til å motta markedsføring fra.
 • Leverandører som bytter din strømleverandør for deg, hvis du har valgt denne funksjonen og godtatt at dine data om energibruk deles.

Vær oppmerksom på at ved opphør av forbindelsen mellom deg og oss, kan personopplysninger knyttet til deg bli beholdt eller, i enkelte tilfeller, bli overført til en eller flere grupper av selskaper som er listet opp ovenfor, og deres etterfølgere, hvis det er nødvendig som følge av kontraktsmessige, juridiske eller økonomiske forpliktelser.

4. Internasjonal overføring av dine personopplysninger

Vi har kontorer og anlegg i Storbritannia og Norge, begge deler i henhold til Den europeiske unions (EU) høye standarder for vern av personopplysninger, og vertsanleggene for vårt nettsted og vår app ligger innenfor EU.

Noen av våre IT-tjenesteleverandører befinner seg i De forente stater (USA). Overføringer til USA vil være beskyttet av egnede sikkerhetstiltak, enten:

 • Standardvilkår for datasikring vedtatt av Europakommisjonen; eller
 • Egenkontroll av samsvar med Privacy Shield-programmet utformet av EU og myndighetene i USA for å dokumentere at et selskap overholder EUs standardvilkår for datasikring.

For å se standardvilkårene for datasikring vedtatt av Europakommisjonen, kan du klikke her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Du erkjenner at personopplysninger som du gir oss for offentliggjøring gjennom vårt nettsted, vår app eller våre tjenester, kan være tilgjengelig via internett over hele verden. Vi kan ikke forhindre andres bruk (eller misbruk) av disse personopplysningene.

5. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Vi har kontorer og anlegg i Storbritannia og Norge, begge deler i henhold til Den europeiske unions (EU) høye standarder for vern av personopplysninger, og vertsanleggene for vårt nettsted og vår app ligger innenfor EU.

6. Sikring av personopplysninger

Vi vil overholde nødvendige forholdsregler for at dine personopplysninger skal være trygge og forhindre tap, misbruk eller endring av disse dataene. For eksempel:

 • Vi vil lagre alle dine personopplysninger på sikre servere, PC-er og mobile enheter i sikre registreringssystemer. Alle e-postene vi sender, er krypterte.
 • Vi lagrer ikke kredittkortinformasjonen din. Alle finansielle transaksjonsdata inkludert kortinnehaverens detaljer lagres av vår betalingsbehandler.

Du erkjenner at overføring av ukrypterte (eller utilstrekkelig krypterte) data over Internett er usikker, og vi kan ikke garantere for sikkerheten til data som sendes over internett.

Hvis du har et passord for å logge deg på kontoen din på vårt nettsted eller vår app, bør du sikre at det ikke er lett å gjette (av en person eller et dataprogram). Du har ansvaret for å holde passordet hemmelig, og vi vil ikke spørre deg om det (unntatt når du logger deg på nettsiden eller appen).

7. Endringer

Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen ved å offentliggjøre en ny versjon på våre nettsider. Den siste publiseringsdatoen vil bli angitt i begynnelsen av retningslinjene for personvern. Du bør sjekke denne siden innimellom for å sikre at du er tilfreds med eventuelle endringer i disse retningslinjene. Vi kan varsle deg om vesentlige endringer i retningslinjene på e-post.

8. Dine rettigheter

Dette er en oppsummering av dine rettigheter under personvernlovgivningen. Noen av disse rettighetene er svært komplekse, så vi gir bare en oppsummering av dem. Du kan få veiledning fra ICO for en mer detaljert forklaring.

Dine rettigheterHva er de?Hva vil vi gjøre?
TilgangÅ få vite at vi behandler dine personopplysninger og har tilgang til disse dataene.Forutsatt at andres rettigheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger gratis. Ytterligere kopier kan fås mot et rimelig honorar.
RettingDu har rett til å få eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg rettet, og få eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg utfylt.Når du kommuniserer med oss, vil vi sjekke dataene vi har lagret og rette eventuelle feil dersom det fremlegges dokumentasjon.
Sletting

Du har rett til å få slettet dine personopplysninger når:

 • Personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble innsamlet for.
 • Du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling.
 • Du protesterer mot behandlingen i henhold til gjeldende lov.
 • Behandlingen er for direkte markedsføringsformål.
 • Personopplysningene er blitt ulovlig behandlet.
  Vi vil slette dataene som anmodet når kravene valideres, men dataene kan ikke slettes dersom behandlingen er nødvendig for å utøve ytringsfriheten; for samsvar med krav; for rettslige forpliktelser eller for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.
  Begrense behandlingDu har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger under de samme omstendighetene som beskrevet under «rett til sletting», når du motsetter deg sletting eller har protestert mot behandlingen og i påvente av beslutning.Når behandlingen er begrenset, vil vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil bare behandle dem i forbindelse med juridiske krav, for å beskytte en annen persons rettigheter eller av hensyn til offentlighetens interesse.
  Protestere mot behandling
  1. Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.
  2. Du kan også protestere dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer av hensyn til offentlighetens interesse, eller for legitime interesser som vi eller en tredjepart følger opp, eller dersom vi utøver noen offisiell myndighet som er gitt oss.
  1. Hvis du motsetter deg det, vil vi slutte å behandle dine data.
  2. Dersom du protesterer, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan vise til særlige grunner for denne behandlingen, som kan omfatte fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
  DataportabilitetDu har rett til å få utlevert dine personopplysninger dersom vi har behandlet dem med ditt samtykke eller som en del av oppfyllelsen av kontrakten med deg (dersom dette utføres automatisk).Vi vil levere dataene til deg i et vanlig benyttet og maskinlesbart format. Denne retten gjelder ikke dersom det påvirker andres rettigheter negativt.
  KlageDu har juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for vern av dine personopplysninger.Vi vil være bundet av tilsynsmyndighetens beslutning.
  Trekke tilbake samtykkeDu kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av publiserings- og varslingsdataene, eller til behandling av dine data om energibruk gjennom Pod Point klemmemåler.Bruk skjemaet for krav om innsyn (tilgjengelig her) for å utøve dine rettigheter i forhold til personopplysninger.

  Vær oppmerksom på at vi vil prøve å svare innen 14 dager, men i travle perioder kan det ta opptil 30 dager.

  9. Personopplysninger om barn

  Vårt nettsted, vår app og våre tjenester er rettet mot personer over 17 år. Dersom vi har grunn til å tro at vi innehar data om noen under denne alderen i våre databaser, vil vi slette disse personopplysningene.

  10. Oppdatering av informasjon

  Gi oss beskjed dersom de personopplysningene vi har om deg, må rettes eller oppdateres.

  11. Opplysninger om oss

  Dette nettstedet eies og drives av Pod Point Limited. Vi er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 06851754, og vårt forretningskontor og hovedforetak finnes på adressen 28-42 Banner Street, London, EC1Y 8QE.

  Du kan kontakte oss:

  • via brevpost, til postadressen angitt ovenfor,
  • på telefon, på kontaktnummeret som er offentliggjort på vårt nettsted fra tid til annen, eller
  • Ved å bruke skjema for krav om innsyn tilgjengelig her.

  12. Personvernregistrering

  Vi er registrert som behandlingsansvarlig hos UK Information Commissioner’s Office, som er vår ledende tilsynsmyndighet. Vårt datasikringsnummer er Z2282125.